Dôležitá informácia/ Fontos információ:

Pacientov prijímáme po telefonickom objednaní sa vopred na konkrétny termín, ktorý prosíme presne dodržať .Prípadné zrušenie / preklad termínu prosíme nahlásiť čo najskôr. /+421357704404 v čase 10,00-12,00 v utorky nie/

A vizsgálat időponthoz kötött ezért kérjük önöket előzetesen telefonon időpontot kérni és ezt pontosan betartani.Az idöpont esetleges törlését/áthelyezését késöbbre kérjük időben jelezni /+421357704404 kedd kivételével naponta 10,00-12,00 között/

Vzhľadom na veľký záujem o vyšetrenie a liečbu a obmedzené kapacity našej ambulancie, žiaľ nemáme v silách ošetrovať nových pacientov z iných okresov.

A rendelőnk leterheltsége miatt sajnos nem áll módunkban  más járásbeli új pácienseket fogadni.


Podmienky preventívneho urologického vyšetrenia / Preventív urológiai vizsgálat feltételei :                                              

https://www.vszp.sk/prevencia/

https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/navsteva-lekara-a-prevencia/preventivne-prehliadky

POISŤOVNE V ZMLUVNOM VZŤAHU: 

DôVERA,

VšZP

UNION- NEMÁME ZMLUVNÝ VZŤAH !!!

PACIENTOV DO 18 ROKOV PRIJÍMAME LEN V DOPROVODE RODIČA ALEBO  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !

18 ÉVEN ALULI PÁCIENSEKET CSAK SZÜLŐI ILLETVE TÖRVÉNYES GYÁM KÍSÉRETÉBEN FOGADUNK !