Dovolenka/Szabadság  

DOVOLENKA : 02.06.2023-20.06.2023 : SZABADSÁG

Stavy posudené odosielajúcim lekárom ako urgentné-akútne /akútnosť prípadu stanovuje lekár, nie pacient !/ v čase  našej neprítomnosti na  ambulancii budú ošetrené na ambulancii Urologickej kliniky FNsP Nové Zámky./6.poschodie/

A rendelönk szabadsága alatt az orvos által urgensnek-akútnak nyilvánított állapotokat az Újvári új kórházban az Urológiai klinika rendelöje látja el./6.emelet/