Dovolenka/Szabadság  

30.,31. 5 .2024 

5.,6.,7.6.2024           1.,2.,3.7.2024

Stavy posudené odosielajúcim lekárom ako urgentné-akútne /akútnosť prípadu stanovuje lekár, nie pacient !/ v čase  našej neprítomnosti na  ambulancii budú ošetrené na ambulancii Urologickej kliniky FNsP Nové Zámky./6.poschodie/

A rendelönk szabadsága alatt az orvos által urgensnek-akútnak nyilvánított állapotokat az Újvári új kórházban az Urológiai klinika rendelöje látja el./6.emelet/