Dovolenka/Szabadság  

DOVOLENKA : 2023 febr. 3-án

 SZABADSÁG : 3.2.2023

 


Stavy posudené odosielajúcim lekárom ako urgentné-akútne /akútnosť prípadu stanovuje lekár, nie pacient !/ v čase dovolenky našej ambulancie budú ošetrené na ambulancii Urologickej kliniky FNsP Nové Zámky./6.poschodie/

A rendelönk szabadsága alatt az orvos által urgensnek-akútnak nyilvánított állapotokat az Újvári új kórházban az Urológiai klinika rendelöje látja el./6.emelet/