Dovolenka/Szabadság  

     1.12.2023;  15.12.2023;  22.12.2023 ;  28.12.2023-5.1.2024                                                 

Stavy posudené odosielajúcim lekárom ako urgentné-akútne /akútnosť prípadu stanovuje lekár, nie pacient !/ v čase  našej neprítomnosti na  ambulancii budú ošetrené na ambulancii Urologickej kliniky FNsP Nové Zámky./6.poschodie/

A rendelönk szabadsága alatt az orvos által urgensnek-akútnak nyilvánított állapotokat az Újvári új kórházban az Urológiai klinika rendelöje látja el./6.emelet/