Dovolenka/Szabadság:  

MUDr.Richard Zács   

Súkromná urologická ambulancia,Komárno                           Urológiai magánrendelő,Komárno  

 Dôležitá informácia/ Fontos információ:


Stavy posudené odosielajúcim lekárom ako urgentné-akútne /akútnosť prípadu stanovuje lekár, nie pacient !/ v čase dovolenky našej ambulancie budú ošetrené na ambulancii Urologickej kliniky FNsP Nové Zámky./6.poschodie/

A rendelönk szabadsága alatt az orvos által urgensnek-akútnak nyilvánított állapotokat az Újvári új kórházban az Urológiai klinika rendelöje látja el./6.emelet/


Pacientov prijímáme po telefonickom objednaní sa vopred na konkrétny termín, ktorý prosíme presne dodržať .Prípadné zrušenie / preklad termínu prosíme nahlásiť čo najskôr. /+421357704404 v čase 10,00-12,00 , v utorky nie/

A vizsgálat időponthoz kötött ,ezért kérjük Önöket előzetesen telefonon időpontot egyeztetni és ezt pontosan betartani.Az időpont esetleges lemondását/áthelyezését későbbre,kérjük időben jelezni /+421357704404 kedd kivételével naponta 10,00-12,00 között/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POISŤOVNE V ZMLUVNOM VZŤAHU:  DÔVERA,   VšZP

UNION- NEMÁME ZMLUVNÝ VZŤAH !!!    

PACIENTOV  DO 18 ROKOV PRIJÍMAME LEN V DOPROVODE RODIČA  ALEBO  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !


18 ÉVEN ALULI PÁCIENSEKET CSAK SZÜLŐI ILLETVE  TÖRVÉNYES GYÁM KÍSÉRETÉBEN  FOGADUNK !


Dôležitá informácia / Fontos  információ:

Vzhľadom na veľký záujem o vyšetrenie a liečbu a obmedzené kapacity našej ambulancie, žiaľ nemáme v silách ošetrovať nových pacientov z iných okresov.

A rendelőnk leterheltsége miatt sajnos nem áll módunkban új pácienseket fogadni más járásból.